Sredinom jula 2018. godine predsednik i sekretar Internacionalne aikido federacije, Kei Izava i Vilko Vriesman, posetili su Srbiju po prvi put sa ciljem pregovora o ulasku naše zemlje u ovu internacionalnu organizaciju.

U okviru ove posete organizovan je i besplatan aikido seminar za sve instruktore iz Srbije (bez obzira na pripadnost savezu) pod nazivom „Prijateljstvo kroz vežbanje“ koji je vodio Kei Izava 6.DAN.

Do danas, Nacionalna aikido federacija Srbije uspela je da ujedini dva saveza pod svojim krovom, kao i brojne nezavisne klubove.